Κατοχύρωση Domain

Το όνομα μιας ιστοσελίδας, είναι η ηλεκτρονική της ταυτότητα.

Πρέπει να επιλεγεί βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, διατηρώντας στοιχεία αναγνωρισιμότητας, πρωτοτυπίας και ευκολίας απομνημόνευσης. Θα πρέπει να συνδέεται με την επιχείρηση, να ενισχύει την καθιέρωση του brand και να είναι ικανό να προσελκύσει τον πελάτη.

Κι αν στο όνομα οι επιλογές μπορεί να θεωρηθούν δεδομένες, δεν συμβαίνει το ίδιο και στην κατάληξη. Εκτός από τα γνωστά έως σήμερα .gr και .com, το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί κι άλλες καταλήξεις όπως:
.eu
.net
.info
.org
.biz
.me
.mobi
.co

Ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέες, όπως:
.play
.travel
.joy
.radio
.app
.talk
.blog
.buy
.hotel

Ποια είναι η κατάλληλη για τη δική σας επιχείρηση;

Για εμάς, αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση!